Themas

1 2 3 4

‘Na 75 jaar … en altijd ontluikt de bloesem weer’, oorlogsherinneringen van kinderen en jongvolwassenen geschreven en verteld door leden van de Haagse Kunstkring (online)

“Ik herinner me de lente van 1945 te goed, dat wonderlijk mooie voorjaar met zijn vele  beloften dat een te grote invloed op mijn leven heeft gehad … Elke nieuwe lente brengt die herinneringen terug.” (citaat: Hans Franse)

Leden van de Haagse Kunstkring lezen aangrijpende oorlogsverhalen voor, ervaringen van jongvolwassenen en kinderen van toen.
Beleef het mee:
https://youtu.be/9aAGaWQ4Tuk

Met medewerking van
Carolien van Den Bosch, Hans Franse, Edith de Gilde, Lizet van Kempen, Mariet Lems, Anne-Tjerk Mante, Paul Marcus, Piet van der Pas, Anita Poolman, Tatiana Radier, Barbara Richel, Mar-Lin Schut, Brigitte Spiegeler, Gerrit Vennema, Ellen Verheij, Jean Wijten en Henk van der Winden.
Tobias Borsboom, piano
– Leo Smit, Suite voor piano (1926): II. Forlane
– Henriëtte Bosmans, Prelude nr. 1
Quirine van Hoek, viool
–  J.S. Bach, uit 2e Partita voor viool en solo, BWV 1004: Sarabande
–  Improvisatie voor zang en viool

Camera/montage: Dennis Simonis
Samenstelling/eindredactie: Anita Poolman

De registratie is opgenomen in de Haagse Kunstkring.
Schilderijen: ‘Kleur in de ruimte’, Husein Huseinov

‘Het mooiste wat er is’, een bloemlezing

‘Het mooiste wat er is – een poëtische reis door het leven naar het land vol bevlogenheid’. Een bloemlezing, 2012 – 2020.

Bijna 10 jaar beleefden cursisten de magie en de schoonheid van de taal tijdens taallessen, bezoeken aan musea en theaters en tijdens wandelingen door parken. Het leven is één groot verhaal met als inspirerende basis de Taal. Ze schreven talloze teksten die zijn verzameld in deze bloemlezing. Dichtregels en verhalen opgeschreven uit het hart.
Een weerslag van het leven dat we allemaal leiden. Door taal leren we elkaar beter kennen.
Het eerste exemplaar van de poëzie- en verhalenbundel is op 8 april 2021 uitgereikt aan Maarten van Gelderen, directeur van Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst.

Uit de epiloog deze woorden van Dorothée Callay:
“Maar wanneer de zachte bries mij drijft
Naar het land vol bevlogenheid,
Kleuren, geuren en gelach
Keer ik terug naar de bron – mijn hart”

Samenstelling, redactie en vormgeving: Anita Poolman
Uitgegeven door Stichting Beleef Taal en Anita Poolman Producties, 2021

ISBN 9789082026542
Prijs: € 7,50
Te koop bij Haagse Kunstkring, Denneweg 64, 2514 CJ  Den Haag
info@anitapoolman.com

‘Een overpeinzing over betovering en realiteit’, een korte filmregistratie

Een overpeinzing over betovering en realiteit, een kort filmpje, een rustpunt wellicht.
De kracht van woorden is groot. Woorden ontroeren, maken blij, maar kunnen ook pijn doen. We luisteren of we luisteren niet; we begrijpen of begrijpen niet.
Met woorden ontmoet je elkaar. Ze kunnen duidelijkheid geven, in verwarring brengen, met ons aan de haal gaan. Werelden liggen erachter verscholen.
“Waar begon het?” “Is het wel zo?” Woorden zijn ook de “armen van de omhelzing.”(Eduardo Galeano)

Voordracht: Anita Poolman
Camera en montage: Dennis Simonis
Duur: 15 minuten

Link: Overpeinzing over betovering en realiteit

‘Ten volle mens!’, een monoloog met aansluitend een workshop

“Men kan ons veel, ja alles ontnemen, maar niet mijn pen. Die blijft mijn, en ik zal mij ijverig oefenen in het hanteren van dat wapen!
(R.A. Kartini, 12 oktober 1902)
De monoloog ‘Ten volle mens!’ is gebaseerd op de brieven van R.A. Kartini, een jonge, Javaanse vrouw (1879-1904).
Anita Poolman vertelt over Kartini’s aangrijpende leven en draagt voor uit haar brieven, die niets aan kracht hebben ingeboet. Kartini schreef openhartig over haar leven, dat bepaald werd door strenge leefregels en tradities, uithuwelijking, polygamie en de invloeden van het kolonialisme en de westerse cultuur. Ze verlangde naar een opleiding die haar vleugels zou geven, naar een beter leven voor meisjes en vrouwen en naar een rechtvaardiger leven voor haar volk. Ze bleef dromen, hoop houden en geloven in haar ideeën, al werd ze keer op keer diep teleurgesteld.

Link: Ten volle mens!

De workshop heeft als hoofdthema het gedachtegoed van Kartini.
– De deelnemers praten na, discussiëren en schrijven hun ervaringen, meningen op.
– Nadere afspraken over de opzet worden in onderling overleg gemaakt.  Er zijn verschillende opties mogelijk: van een eenmalige sessie tot meerdere sessies (in overleg).
– De doelgroep is breed, maar ‘Ten volle mens!’ is met name geschikt voor meisjes, jonge vrouwen. Een gemêleerde groep is uiteraard ook mogelijk en kan een inspirerende uitwerking hebben.
– Aantal deelnemers: circa 15.

Informatie: info@anitapoolman.com

Een avontuur van dwerghertje Kantjil, Hooggeëerde Slak en guru Patih Pinter, een filmregistratie

Op 4 oktober 2020, Dierendag,  vond in de Haagse Kunstkring de matinee ‘Een Boel Beesten’ plaats, een literaire, muzikale middag vol muziek, zang en voordracht.
Een van de programmaonderdelen was dit fragment uit de voorstelling (in voorbereiding) ‘Brani Kantjil en guru Patih Pinter’ over het Oerwoud achter de Oerwouden en de zichtbare en onzichtbare dingen …
Verteller: Anita Poolman
Filmregistratie: Ron Sikking
Brani Kantjil en guru Patih Pinter

 

‘Snoer van verbeelding’, een vertel-, schrijf- en presentatie-/voorleestraining voor iedereen (8+)

facebookpagina Een Snoer van Parels

Het leven is één groot verhaal. Laten we aan tafel gaan en elkaar verhalen vertellen. Alles kan: herinneringen, dromen, fantasieën. Laten we ze opschrijven, voorlezen en ontdekkingen doen! We leven met elkaar op straat, op het werk, op school. We groeten elkaar, maken een praatje, maar wie zijn we echt? We zijn stuk voor stuk anders en toch hebben we meer gemeen dan we denken. We hoeven natuurlijk niet alles te vertellen, maar het is heerlijk en bevrijdend om te praten over waar we van houden, wat ons ontroert, wat kracht geeft, wat niet begrepen wordt. Er kan zoveel met taal! Taal is magisch. Laten we de ander ontmoeten om het leven kleur te geven.

Samenstelling training, begeleiding en inspiratie: Anita Poolman
Training op maat
Fase I ‘vertel-schrijf-luister’: kennismaking, basiselementen schrijven/dichten
De teksten worden samengebracht in een bloemlezing.
Fase II ‘vertel-presenteer/lees voor’: basiselementen voorlezen/voordragen, repetitie, presentatie
Doelgroep: 8+
Aantal deelnemers: maximaal 15
Duur/looptijd: bij voorkeur 6 sessies van 1,5 – 2 uur (in overleg)
Locatie: school, bibliotheek, buurthuis, wijktheater, etc. etc.
Organisatie: Stichting Beleef Taal/Anita Poolman Producties

In de periode januari – maart 2018 is het project onder de naam ‘Een Snoer van Parels’ uitgevoerd in de Haagse wijk Laak. Op 8 maart lazen deelnemers voor uit eigen werk in het Laaktheater; op 7 oktober in de Haagse Kunstkring tijdens het feestelijk programma van het 10-jarig bestaan van Stichting Beleef Taal; op 19 januari 2019 tijdens het Winterverhalenfestival in Theater Dakota, Den Haag.
De bundel ´Iedereen is kostbaar´is in oktober 2018 verschenen en te koop bij de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag en in de Wereldwinkel, Kerkstraat 1b, Rijswijk. Prijs: € 5,00.

Van 26 juli 2019 t/m 28 maart 2020 is het project  onder begeleiding van Anita Poolman en Martine de Moor in bibliotheken Transvaalkwartier, Schilderswijk, Escamp, Laakkwartier en Segbroek door geheel Den Haag uitgevoerd. Tijdens Het Parelsnoerfestival is de bloemlezing ‘Zo blijft de kern bestaan’ op 13 september 2020 gepresenteerd in Laaktheater, Den Haag.

Met dank aan Fonds 1818, VSBfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Cultuurschakel, Stadsdelen Centrum, Escamp, Laakkwartier en Segbroek.

Een Snoer van Parels-lezing

Zing vogel, zing, voordracht ter gelegenheid van de herdenking/viering ’75 Jaar vrijheid’, filmregistratie Dennis Simonis

Tijdens de bezettingsjaren 40-45 had Nederland een geheim wapen ontdekt: het lied. Gedichten en versjes werden stiekem verspreid. Zo konden de mensen zich verzetten, zich uiten, konden ze worden getroost, kregen ze weer moed … In het najaar van 1942 ontstond het plan de verzetspoëzie te verzamelen. Niet lang daarna verscheen ‘Het Geuzenliedboek’ en later in september 1944 ‘Berijmd Verzet’. In het kader van 75 jaar Vrijheid is hieruit een keuze gemaakt en zijn de verstomde stemmen van toen weer te horen.
Samenstelling en voordracht: Anita Poolman
Camera en montage: Dennis Simonis
Zing vogel, zing

‘Toeschouwer en voordrachtskunstenaar’, verhalen, mijmeringen en citaten van Louis Couperus, een verhalenserie op YouTube

Een verhalenreeks met korte verhalen, brieffragmenten, citaten en overpeinzingen geschreven door Louis Couperus en voorgelezen door Anita Poolman. Aflevering 1 ‘introductie’: brieffragmenten, augustus 1914; Haagse jeugd. Bronnen: ‘Brieven van den nutteloozen toeschouwer’, L.J. Veen/Amsterdam; ‘Zo ik iéts ben … Louis Couperus in eigen woorden, samenstelling Kees Fens t.g.v. Boekenweek 1974.
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 1

Korte verhalen en citaten geschreven door Louis Couperus en gelezen door Anita Poolman.
Aflevering 2 ‘Het verbeelde leven’ Bron: ‘Korte arabesken’, Wereldbibliotheek.
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 2

Korte verhalen en citaten geschreven door Louis Couperus en gelezen door Anita Poolman. Een wandeling, deel 1, ‘Indische lunch aan tafel toegedekt met prachtige batiklappen’. Bron: “Oostwaarts”, een verzameling van 41 reisbrieven (Uitgeverij L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen,
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 3

Korte verhalen en citaten geschreven door Louis Couperus en voorgelezen door Anita Poolman. Een wandeling, deel 2, Het Couperus Museum: fragment uit ‘Psyche’. Bron: ‘Psyche’ (Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam, zesde druk
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 4

Korte verhalen en citaten geschreven door Louis Couperus en voorgelezen door Anita Poolman. Een wandeling, deel 3: fragmenten uit ‘Brinio’ en ‘Ter uwer verjaring’. (Foto: L. Couperus en Brinio in de tuin van antiquair Van Leeuwen, Noordeinde Den Haag, maart 1923; Nederlands Letterkundig Museum
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 5

Korte verhalen, boekfragmenten en citaten geschreven door Louis Couperus en gelezen door Anita Poolman. Uit het meesterwerk ‘De stille kracht’, slotpassage van hoofdstuk 1. Resident Van Oudijck maakt met zijn vrouw Léonie en een paar van zijn kinderen een rijtoer door de stad. Al in het eerste hoofdstuk is duidelijk dat er zich veel in het gezin en daarbuiten afspeelt, waar de resident geen notie van heeft.
De stille kracht, fragment uit hoofdstuk 1

“Noem mij maar Kartini”, een filmregistratie van de gelijknamige brievenmonoloog

De filmregistratie van de brievenmonoloog  ‘Noem mij maar Kartini’. Raden Adjeng Kartini (1879 – 1904) was een begaafde Javaanse jonge vrouw, een warme persoonlijkheid. “Mijn pen kunnen ze niet ontnemen”, schreef ze. Haar brieven hebben heden ten dage niets aan kracht ingeboet en ze leggen haarscherp en op aangrijpende wijze de verhoudingen bloot  in het toenmalige Nederlands-Indië.
In Indonesië is ze geliefd en wordt ze vereerd. Haar verjaardag 21 april is een nationale feestdag: Hari Kartini, de Nationale Dag van de Vrouw. In Nederland is ze minder bekend

Anita Poolman is gelukkig, dat deze voorstelling nu is vastgelegd. Ze speelde de voorstelling, vaak met danseres/choreografe Romanita Santoso, van 2006 tot 2017. Met bijzondere dank aan Dennis Simonis voor de verfilming, de sfeervolle montage en de fijne samenwerking.
“Noem mij maar Kartini”