Archief 2012-2013

speellijst 2012-2013

september 2012-juni 2013 Taal in de Buurt (i.s.m. Stichting Beleef Taal)
“Het woord is de woning van taal en gevoel” (S. Vinkenoog). De eerste tranche van de cursus ‘Taal in de Buurt’ in de openbare basis daltonschool Helen Parkhurst voor moeders van de voorschool en de basisschool en voor vrouwen uit de omgeving: een combinatie van kennisoverdracht, taalbeleving en taalplezier (2x per week een dagdeel). Het lesprogramma is speciaal ontwikkeld. Taal in de Buurt is een taalproject van Gemeente Den Haag, dat stichtingen en verenigingen in staat stelt laagdrempelige taalcursussen te organiseren.
Organisatie: Stichting Beleef Taal, Anita Poolman i.s.m. Mieke Schlaman, Marjo Horst

Taal in de Buurt (i.s.m. Stichting Avrasya)
De derde en laatste tranche van de cursus ‘Taal in de Buurt’ voor vrouwen uit de Schilderswijk, Den Haag: een combinatie van kennisoverdracht, taalbeleving en taalplezier (2x per week een dagdeel).
Organisatie: Stichting Avrasya, Anita Poolman

10 oktober 2012 Kinderboekenweek
‘Hallo Wereld – Hallo Kantjil!’, een aantal Indonesische verhalen over het dwerghertje Kantjil. Verteller: Anita Poolman Locatie: Buurthuis De Mussen, Schilderswijk/Den Haag .
In samenwerking met Openbare Bibliotheek Den Haag en Resto Van Harte

11 november 2012 ‘Vrouwenlandschappen tussen twee werelden’, een voordracht gebaseerd op persoonlijke verhalen van Haags-Turkse vrouwen
Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling ‘Tableau Turkije’ in het kader van 400 jaar relaties tussen Nederland en Turkije. Een samenwerkingsverband tussen Haagse Kunstkring, Centrale Bibliotheek Den Haag en Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Voordracht: Nimet Avgan, Zühal Tosuncu en Anita Poolman Locatie: Centrale Bibliotheek Den Haag

22 januari 2013
A word is dead
when it is said,
some say
I say it just
begins to live
that day
(Emily Dickinson)
Voordrachtkunst – Dichtkunst, een poëzieontmoeting tussen dichters en voordrachtskunstenaars in de Haagse Kunstkring
Een ontmoeting waarbij publiek aanwezig was en waarbij dichters en voordrachtskunstenaars/acteurs poëzie voorlazen. “Is er verschil? Wat betekent het om gedichten te schrijven; wat betekent het gedichten te interpreteren en voor te lezen, te zeggen? Hoe komt het over bij de toehoorder” Locatie: Haagse Kunstkring
Organisatie: Trins Snijders, Mar-Lin Schut, Anita Poolman

Maart 2013

Publicatie ‘Vrouwenlandschappen tussen twee werelden’
Een publicatie, waarin persoonlijke verhalen van Haags-Turkse vrouwen zijn opgenomen, die Anita Poolman met toestemming van hen heeft opgetekend. De vrouwen wilden hun stem laten horen. De verhalen staan vastgelegd in een poëtische setting. Een aantal verhalen is voorgedragen tijdens het feestelijke programma rondom de opening van de expostie Tableau Turkije in november 2012.
Met dank aan Stichting Avrasya.

Maart-juni 2013 ‘We moeten vluchten!’, een schoolproject in het kader van de Verlengde Schooldag (pilot)
Tien weken verdiepten leerlingen uit groepen 7 en 8 van de Helen Parkhurstschool zich in de herinneringen van een Haags meisje. Ze beleefden haar leven tijdens de bezettingsjaren mee: schreven dagboekfragmenten, lazen illegaal verspreide poëzie, luisterden naar Radio Oranje. Ze praatten met elkaar over begrippen als dreiging, bezetting, discriminatie, honger, verlangen, etc. De lessenreeks werd afgesloten met een presentatie voor ouders en andere belangstellenden. Basis: de publicatie ‘Gekleurde zeeprestjes’.
Samenstelling/begeleiding: Anita Poolman

4 mei 2013 ‘Verlangen naar Vrijheid’
Teksten over onderdrukking en vrijheid gelezen door Tatiana Radier, Yvonne Keuls en Anita Poolman. Muzikale omlijsting: Noa Eyl (viool).
Locatie: Haagse Kunstkring

20 juni 2013
‘Kidung Agung/Het Hooglied
Verkorte versie van de voorstelling met een inleiding door Pieter Oussoren in de  St. Martinuskerk, Voorburg.
Dans: Romanita Santoso Spel: Anita Poolman