‘Toeschouwer en voordrachtskunstenaar’, verhalen, mijmeringen en citaten van Louis Couperus, een verhalenserie op YouTube

Een verhalenreeks met korte verhalen, brieffragmenten, citaten en overpeinzingen geschreven door Louis Couperus en voorgelezen door Anita Poolman. Aflevering 1 ‘introductie’: brieffragmenten, augustus 1914; Haagse jeugd. Bronnen: ‘Brieven van den nutteloozen toeschouwer’, L.J. Veen/Amsterdam; ‘Zo ik iéts ben … Louis Couperus in eigen woorden, samenstelling Kees Fens t.g.v. Boekenweek 1974.
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 1

Korte verhalen en citaten geschreven door Louis Couperus en gelezen door Anita Poolman.
Aflevering 2 ‘Het verbeelde leven’ Bron: ‘Korte arabesken’, Wereldbibliotheek.
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 2

Korte verhalen en citaten geschreven door Louis Couperus en gelezen door Anita Poolman. Een wandeling, deel 1, ‘Indische lunch aan tafel toegedekt met prachtige batiklappen’. Bron: “Oostwaarts”, een verzameling van 41 reisbrieven (Uitgeverij L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen,
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 3

Korte verhalen en citaten geschreven door Louis Couperus en voorgelezen door Anita Poolman. Een wandeling, deel 2, Het Couperus Museum: fragment uit ‘Psyche’. Bron: ‘Psyche’ (Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam, zesde druk
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 4

Korte verhalen en citaten geschreven door Louis Couperus en voorgelezen door Anita Poolman. Een wandeling, deel 3: fragmenten uit ‘Brinio’ en ‘Ter uwer verjaring’. (Foto: L. Couperus en Brinio in de tuin van antiquair Van Leeuwen, Noordeinde Den Haag, maart 1923; Nederlands Letterkundig Museum
Toeschouwer en voordrachtskunstenaar, aflevering 5

Korte verhalen, boekfragmenten en citaten geschreven door Louis Couperus en gelezen door Anita Poolman. Uit het meesterwerk ‘De stille kracht’, slotpassage van hoofdstuk 1. Resident Van Oudijck maakt met zijn vrouw Léonie en een paar van zijn kinderen een rijtoer door de stad. Al in het eerste hoofdstuk is duidelijk dat er zich veel in het gezin en daarbuiten afspeelt, waar de resident geen notie van heeft.
De stille kracht, fragment uit hoofdstuk 1