Een avontuur van dwerghertje Kantjil, Hooggeëerde Slak en guru Patih Pinter, een filmregistratie

Op 4 oktober 2020, Dierendag,  vond in de Haagse Kunstkring de matinee ‘Een Boel Beesten’ plaats, een literaire, muzikale middag vol muziek, zang en voordracht.
Een van de programmaonderdelen was dit fragment uit de voorstelling (in voorbereiding) ‘Brani Kantjil en guru Patih Pinter’ over het Oerwoud achter de Oerwouden en de zichtbare en onzichtbare dingen …
Verteller: Anita Poolman
Filmregistratie: Ron Sikking
Brani Kantjil en guru Patih Pinter