Biografie

fotografie: Cees Drenth 2018; Pan Sok, Haagse Comedie 1980


Leidraad in het werk van Anita Poolman is dit citaat van Louis Couperus: “In het leven … en ook in de taal zijn nuances alles”. Taal is de basis. Taal en kunst overschrijden barrières, grenzen. Taal bindt. Het leven verbeelden, beleven en herleven via het woord – in welke vorm en waar dan ook – is het uitgangspunt van haar activiteiten. Anita Poolman groeide op met verhalen over toneel uit vervlogen tijden. Van moederskant stamt ze uit een oud toneelgeslacht, waarvan de leden afwisselend of zonder onderbreking sedert het einde van de 18de eeuw hebben deelgenomen aan het Nederlandse toneelleven. Ze volgde toneellessen bij Dany Zonewa en Trins Snijders en stemtraining bij Annetje van der Meer. Twee seizoenen was ze als stagiaire verbonden bij de Haagse Comedie. Sinds de jaren tachtig is ze actief in onder meer kleine theaters, scholen/universiteiten, huiskamers met (solo)toneelvoorstellingen, voordrachten en poëzie- en taalprojecten. Ook heeft ze medewerking verleend aan een aantal literaire radioprogramma’s. Daarnaast verzorgt ze educatieve, maatschappelijke en culturele taalprojecten voor kinderen en volwassenen. In 2008 is op haar initiatief Stichting Beleef Taal opgericht. Ze is werkend lid van de Haagse Kunstkring.
In vogelvlucht een aantal voorstellingen, voordrachten en taalprojecten:
-‘Constanter’, monoloog over Constantijn Huygens
-‘Noem mij maar Kartini’, brievenmonoloog over R.A. Kartini (2006).
-‘Met eigen woorden’ (2006) en ‘De deur van de liefde’ (2009), taalprojecten ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.
-‘Heimwee weg van mijn hart, een poëtische collage’, poëzieproject met vluchtelingenvrouwen en Haagse vrouwen (2008).
-‘Daar waar geen regels zijn, is hel’ (2007), ‘Van mens tot mens’ (2008): voordrachten  t.g.v. jaarlijkse Dodenherdenking Grebbeberg (1981-2010).
-‘Kidung Agung’, Salomo’s Hooglied (2010), een mengeling van Javaanse danstaal en liefdespoëzie uitgevoerd door Romanita Santoso en Anita Poolman.
-‘De wonderlijke wereld van poëzie’, poëzieproject voor de basisschool (midden- en bovenbouw).
-‘Alles in de wind’, spel-/taalproject voor de basisschool (onderbouw).
-‘Iedere presentatie, speech, voordracht, etc. is een generale repetitie voor de volgende’ een workshop voor jong en oud over gespreksvaardigheden/presentatietechnieken -‘Jemand’, voordracht over Bertha von Suttner, vredesactiviste, met een vleugje Couperus (2013).
-‘Van nutteloozen Toeschouwer tot Voordrachtskunstenaar’, voorstelling over de laatste jaren van Louis Couperus (2015). M.m.v. Romanita Santoso, piano.
-‘We moeten vluchten!’, voorstelling gebaseerd op persoonlijke herinneringen van een Haags meisje in de bezettingsjaren. M.m.v. Quirine van Hoek, viool.
-‘De wind zat een verhaaltje voor te lezen …’ (2015), cursus rondom het werk van Annie M.G. Schmidt voor de basisschool (middenbouw) over de magie van vertellen, voorlezen en voordragen.
-‘De magie van verbeelding, (toneel)spelen en sprookjes’ (2016), cursus voor de basisschool (midden- en bovenbouw) rondom toneelspelen, een prachtig middel voor een kind om zichzelf en de omgeving te ontdekken.
-‘Zo mooi als een roos’ en ‘Droom voort …’, muzikale en literaire ontmoetingen in de Regentenkamer, Den Haag (maart en oktober 2016).
-‘Schrijf, Vertel en Beleef’, een schrijfworkshop. Het leven wordt gevormd door kleine en grote verhalen: een rijkdom. Verhalen die verteld, opgeschreven, voorgelezen kunnen worden, maar hoe … (Buurthuis De Mussen, Den Haag, 2017).
– ‘Het Levensbomenbos’ met als resultaat de voorstelling ‘Er was eens … een rare snuiter’, een vertel-, schrijf- en dramaproject. Moeders en grootmoeders vertelden verhalen, schreven ze op en inspireerden elkaar. Ze dachten na over wat ze hun kinderen wilden meegeven. De teksten werden verwerkt in een toneelscript. De sprookjesvoorstelling is in maart en juli 2019 opgevoerd in Laaktheater.
– `Een Snoer van Parels´, een vertel-, schrijf- en voordrachtproject dwars door Den Haag. Tijdens de training vertellen, schrijven en presenteren de deelnemers hun verhalen. Een glanzend, waardevol snoer van allerlei parels: gave, witte, gebarsten of verkleurde parels. Parels van verhalen en gedichten over verwondering, hoop, veerkracht en binding (pilot: Buurtcentrum De Wissel, Laaktheater, Den Haag, 2018; Haagse wijkbibliotheken, Laaktheater, 2019-2020).